Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci poruchové kanalizace v Litvínově, v ulici Chemiků, stoka je děravá a vznikají kaverny

Teplice, 16. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchové kanalizace v Litvínově, v ulici Chemiků.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých a poruchových sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Nový úsek kanalizace v Litvínově v ulici Chemiků zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 65 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající koncová větev kanalizace v litvínovské ulici Chemiků je z betonu a kameniny o vnitřním průměru 300 mm. Stoka uložená v hloubce kolem 4 metrů pochází z roku 1973. Odvádí odpadní vody z činžovního domu. Betonová část stoky je v nevyhovujícím technickém stavu z důvodu koroze (nad 50%), prasklin a děr, v důsledku čehož vznikají kaverny. Vodovod v této ulici není v souběhu s kanalizačním řadem a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 63,4 metrů. Přepojeno bude všech 5 stávajících kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 18. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci poruchové kanalizace v Litvínově, v ulici Chemiků, stoka je děravá a vznikají kaverny
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz