Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci poruchového vodovodu z r. 1931 v Mostě, v Nové Hraniční

Teplice, 16. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici Nová Hraniční. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce vodovodu má do budoucna přispět k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 40 připojených obyvatel. Jde o další z našich staveb v Mostě, které mají za cíl zlepšit stav vodárenské infrastruktury.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod v ulici Nová Hraniční byl uveden do provozu roku 1931. Je silně inkrustovaný a v posledních letech opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Souběžně vedená kanalizace z PVC není poruchová, proto k rekonstrukci navržena není.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nezmění. Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm v délce 187 metrů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. V závěru dojde k obnově dotčeného povrchu komunikace v rozsahu nad výkopovou rýhou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 17. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci poruchového vodovodu z r. 1931 v Mostě, v Nové Hraniční
Vytištěno: 28.06.2017 12:44, www.svs.cz