Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci vodojemu v Podlesí, místní části obce Horní Police na Českolipsku

Teplice, 9. července 2013 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – celkovou rekonstrukci vodojemu v Podlesí, což je místní část obce Horní Police.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody, kam patří i rekonstrukce vodojemu v Podlesí.

Více o stavbě:

Malý starý zemní vodojem v Podlesí o objemu 10 m3 je ve špatném technickém stavu. Působením stárnutí materiálů, vnitřní vlhkost i vnější atmosférické vlivy způsobily jeho zchátralost. Vodojem je proto opakovaně poruchový, dochází k únikům vody stěnami a dnem. Stavebně a technologicky dnes již vůbec nevyhovuje požadavkům platné legislativy, protože ho tvoří pouze akumulační nádrž, nikoliv potřebný vstupní a manipulační prostor ani armaturní komora. Sanace se proto musí týkat veškerých vnitřních i vnějších konstrukcí a technologie.

V rámci investiční akce SVS dojde ke kompletní náhradě původní akumulační nádrže novou železobetonovou přesypanou konstrukcí akumulační nádrže, naplňující současné technicko- a kvalitativní požadavky a životnost. Nově bude doplněna odvětrávaná vstupní komora. Dojde rovněž k výměně nevyhovujících armatur, potrubí a snímačů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. července 2013. Vlastní stavební práce započnou 15. července a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 14. týdnů od zahájení stavby, tj. do 15. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci vodojemu v Podlesí, místní části obce Horní Police na Českolipsku
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz