Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci vodovodního přivaděče Tanvald – Jiřetín p. Bukovou v souhrnné délce 1 285 metrů

Teplice, 27. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče z Tanvaldu do Jiřetína pod Bukovou.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V roce 2013 půjdou do obnovy našich sítí téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Naší prioritou jsou v této oblasti opatření pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Sem patří i rekonstrukce téměř 1,3 km dlouhého úseku přivaděče, díky které do budoucna zajistíme bezproblémovou dodávku kvalitní pitné pro spotřebiště Jiřetín pod Bukovou.“

Více o stavbě:


Z úpravny vody Souš je voda přiváděna přes Novou ves nad Nisou ocelovým řadem do vodojemů Jiřetín – Tofa a Jiřetín – Kolona. Přivaděče jsou z nechráněné oceli a kvůli malému průtoku dochází k uvolňování železa do vody, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci úseku přivaděče v souhrnné délce 1 285 metrů. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm s ochranným povlakem. Stavba bude realizována zčásti bezvýkopovou technologií Burtlining, která spočívá v zatažení polyetylénového potrubí v celkové délce cca. 1 000 metrů, zčásti v otevřeném paženém výkopu v délce cca. 150 metrů, a na konci trasy řízenými podvrty v délce cca. 150 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci vodovodního přivaděče Tanvald – Jiřetín p. Bukovou v souhrnné délce 1 285 metrů
Vytištěno: 25.06.2017 02:12, www.svs.cz