Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci vodovodu v Požárnické ulici v obci Nížebohy z důvodu snížené kapacity potrubí vlivem inkrustace

Teplice, 3. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Požárnické ulici v obci Nížebohy, jež je částí města Budyně nad Ohří.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, tj. vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V tomto roce oproti minulosti výrazně zvyšujeme tempo obnovy, protože do obnovy směřujeme téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad průměru 100 mm v Požárnické ulici byl vybudován v roce 1979. Zajišťuje zásobování přilehlých objektů v ulici Požárnické a Pod Kostelem. Dnes je řad v nevyhovujícím technickém stavu. Důvodem je snížená kapacita potrubí vlivem inkrustace, jež dosahuje až 50%. Kanalizace v této obci není. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 80 mm, a to v celkové délce 142 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících devíti vodovodních přípojek. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 29. týdnu 2013. Vlastní stavební práce byly zahájeny 22. července a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro tři desítky připojených obyvatel. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci vodovodu v Požárnické ulici v obci Nížebohy z důvodu snížené kapacity potrubí vlivem inkrustace
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz