Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci zaneseného a poruchového vodovodu v Kamenickém Šenově na Kostelním Vrchu

Teplice, 16. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Kamenickém Šenově, v ulici Kostelní Vrch.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Potřebovali bychom investovat ještě víc, ale cena vody negeneruje tolik prostředků. Nůžky mezi finančními zdroji a potřebami obnovy majetku se ve vodárenství neustále otvírají.

Více o stavbě:

Původní vodovod v ulici Kamenický Vrch sestává ze tří úseků: tvoří jej polyetylénové potrubí průměru 63 mm z roku 1985 délky 140 metrů, ocelové potrubí průměru 32 mm z roku 1920 délky 55 metrů a litinové potrubí průměru 50 mm z roku 1920 délky 210 metrů. Dnes je potrubí ve špatném technickém stavu. Úseky z roku 1920 jsou silně inkrustované, úsek z roku 1985 je často poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Kanalizace v této ulici není.

Nově bude původní vodovod nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 63 mm v celkové délce 391,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase převážně v otevřeném paženém výkopu, část trasy bude realizovaná bezvýkopou technologií. Součástí stavby je přepojení stávajících 12 vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řad do Kamenické ulice.
Investorem stavby je SVS. 

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 9. srpna 2013, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci zaneseného a poruchového vodovodu v Kamenickém Šenově na Kostelním Vrchu
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz