Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci značně poruchového vodovodu v Opočně, v celkové délce 346 metrů

Teplice, 25. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Opočně, v úseku mezi č. p. 8 až 66.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Směřujeme do ní téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, letos konkrétně 830 milionů korun. Tempo obnovy bychom s ohledem na rozsah historického a poruchového majetku potřebovali ještě zvýšit. Jsme v tom ovšem limitovaní množstvím prostředků generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v centrální části Opočna v úseku mezi č. p. 8 až 66 vedený v místní komunikaci sestává z azbestocementu vnitřního průměru 80 mm v délce 250 metrů, z polyetylénu průměru 32 mm v délce 61 metrů a z polyetylénu průměru 25 mm v délce 35 metrů. Řady byly uvedeny do provozu roku 1962. Úsek z azbestocementu je značně poruchový. Kanalizace se zde nenachází.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD průměru 90 mm v délce 290 metrů a potrubí z PE-HD průměru 63 mm v délce 56 metrů. Celkem tedy bude rekonstruováno 346 metrů vodovodů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 29 vodovodních přípojek a navazujících řadů. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. Rekonstrukce vodovodu do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 80 připojených obyvatel.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci značně poruchového vodovodu v Opočně, v celkové délce 346 metrů
Vytištěno: 25.06.2017 02:16, www.svs.cz