Pro média a PR

Provádíme souběžnou rekonstrukci 93 let starého vodovodu a kanalizace v Liberci, v Luční ulici

Teplice, 10. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci 93 let starého vodovodu a kanalizace v Liberci, v Luční ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizacev Liberci – Luční ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 120 připojených obyvatel tohoto úseku. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků, tj. 830 milionů korun.

Více o stavbě:


Stávající litinový vodovod v Luční ulici o průměru 100 mm byl uveden do provozu roku 1920. Vlivem stáří je dnes ve špatném technickém stavu, potrubí je inkrustované a poruchové. V souběhu je vedena betonová kanalizace průměru 300 mm, která také vyžaduje rekonstrukci. Potrubí je netěsné a staticky porušené, vznikají kaverny.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm v délce 137 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v délce 54 metrů a průměru 110 mm v délce 49 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme souběžnou rekonstrukci 93 let starého vodovodu a kanalizace v Liberci, v Luční ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz