Pro média a PR

Provádíme souběžnou rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Liberci, v ul. Cyrila a Metoděje

Teplice, 5. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v městské části Růžodol, v ulici Cyrila a Metoděje.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizacezajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro 60 připojených obyvatel dané lokality. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny investičních prostředků SVS, tj. 830 milionů korun. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však na obnovu potřebovali mít daleko více prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka v ulici Cyrila a Metoděje byla uvedena do provozu roku 1925. Kamerová prohlídka ukázala její havarijní stav – je rozpraskaná, místy části trub chybí, u prasklin vznikají kaverny. 

Souběžně vedený litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1954. Vodovodní potrubí je dožilé, proto lze očekávat jeho poškození při rekonstrukci kanalizace - SVS proto rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. 

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně celkem 301,5 metrů vodovodu, kdy se nově použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm. Pro kanalizaci se použije kamenina vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 302 metrů. Přepojeno bude všech 19 stávajících kanalizačních a 16 vodovodních přípojek na trase. Dále bude v rámci stavby přepojeno 13 ks uličních vpustí. Stavba se realizuje v těsné koordinaci s rekonstrukcí podzemních sítí RWE a vrstev komunikací, kde je investorem Statutární město Liberec.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. srpna 2013 a vlastní práce byly zahájeny 19. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. SVS v Liberci paralelně realizuje další investiční akce - probíhají rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Luční ulici, rekonstrukce vodovodu v Puškinově a Dělnické ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého, Dvořákově, Škroupově, Lesní a na Sukově náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace u sv. Antonína a v Proletářské, Sportovní, Hodkovické a Andělčině ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: 


Foto z průběhu realizace:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme souběžnou rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Liberci, v ul. Cyrila a Metoděje
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz