Pro média a PR

Provádíme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bohušovicích nad Ohří, v Tyršově ul.

Teplice, 3. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bohušovicích nad Ohří, v Tyršově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Do staveb v rámci obnovy majetku letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod a kanalizace v Tyršově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 50 připojených obyvatel. “

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Tyršově ulici je z azbestocementu o vnitřním průměru 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1968. Řad je opakovaně poruchový. V souběhu s ním je vedena betonová kanalizační stoka vnitřního průměru 300 mm. Je ve špatném technickém stavu, protože beton je zkorodovaný a místy chybí dno. Vodovod i kanalizace jsou vedeny v místní komunikaci, přičemž ve vzdálenosti do 2 m je uložen také plynovod a vedení nízkého napětí. Kanalizace a vodovod budou vyměněny v rámci jedné investiční akce.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 155 metrů. Pro kanalizaci se použije kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 160 metrů. Součástí stavby, která bude provedena v otevřeném paženém výkopu v původní trase, je přepojení stávajících 14 vodovodních a 15 kanalizačních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bohušovicích nad Ohří, v Tyršově ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz