Pro média a PR

Provádíme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Klášterci nad Ohří, Karlovarské ulici

Teplice, 21. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Klášterci nad Ohří, v Karlovarské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Proto do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod a kanalizace v části Karlovarské ulice zajistí do budoucna bezproblémové zásobován pitnou vodou a odvádění odpadních vod připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající přívodní a rozváděcí vodovodní řad v Klášterci nad Ohří, v Karlovarské ulici, je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Je veden převážně v zeleném pásu. Pochází z roku 1965. Jeho inkrustace je přes 30%, což způsobuje poruchy. Kanalizace v téže ulici je z betonu vnitřního průměru 400 mm. Stoka byla uvedena do provozu roku 1970. Je dnes ve špatném technickém stavu, materiál je zkorodovaný a popraskaný. SVS proto rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu v rámci jedné akce.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z PVC vnitřního průměru 300 mm v délce 80,8 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD vnitřního průměru 80 mm v délce 187,6 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek. Zrekonstruovány budou také stávající kanalizační šachty v počtu 5 kusů. Stavba bude provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Klášterci nad Ohří, Karlovarské ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:43, www.svs.cz