Pro média a PR

Reakce na články MF DNES: Kanalizace? Jen pro zkušené z "velkoměst“ / „Vodárny couvly. Kanalizaci mohou spravit i ti bez zkušeností z velkoměst.“

Teplice, 18. 3. 2013, aktualizováno 22. 3. 2013

V uplynulých dnech zveřejnila MF DNES spekulativní články: Kanalizace? Jen pro zkušené z "velkoměst“, a „Vodárny couvly. Kanalizaci mohou spravit i ti bez zkušeností z velkoměst.“, jejichž kompletní textové znění uvádíme níže. Vzhledem k tomu, že se v médiích objevuje snaha o diskretizaci prováděných výběrových řízení, poskytuje Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) následující stanovisko:

SVS, jakožto investor postupující s péčí řádného hospodáře, má za povinnost vymezit kvalifikační podmínky takové, které zajistí výběr toho nejkvalitnějšího/nejzkušenějšího zhotovitele právě s ohledem na jednokriteriální hodnocení, kterým je cena díla. Takto stanovenou nutnost prokázání reference považujeme pro stavbu „Liberec, lokalita ZOO - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ za zcela nediskriminující a naopak vystihující její náročnost organizace výstavby, postupujeme tak v souladu se ZVZ.

I přes tento náš názor jsme se minulý týden rozhodli vyhovět námitce proti uvedenému kvalifikačnímu kritériu, a to ještě před zveřejněním článku MF DNES ze dne 18. 3. 2013, a přeformulovali jsme požadavek na doložení reference „realizace v městské zástavbě“, což je v duchu našeho původního požadavku.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „Jednoznačně odmítáme jakékoliv spekulace o „šití“ podmínek na míru velkým firmám. Vždyť, kde je psáno, že ve velkoměstech staví jen velké firmy a malé ne? Provedenou úpravou formulace v zadávacích podmínkách jsme chtěli potvrdit naší transparentnost a otevřenost, a zároveň potvrdit, že reagujeme na námitky uchazečů v průběhu řízení. SVS chce soutěže otevřít maximálnímu počtu uchazečů a tím tak soutěž co nejméně omezovat, zároveň však musíme hledět na zkušenosti a kvalitu dodavatelů. Nemůžeme si dovolit, aby stavby prováděly firmy se 3 zaměstnanci a jedním malým bagrem. Každopádně odmítáme jakékoliv tvrzení ze strany médií, že k úpravě příslušného kvalifikačního kritéria došlo díky jejich tlaku. SVS reagovala na podnět uchazeče. Pouze soutěžící dodavatelé jsou schopni posoudit zadávací podmínky, nikoliv média bez zkušeností ve stavební činnosti a zvláště pak ve vodohospodářských stavbách.“

_______________________________________________________


Vodárny couvly. Kanalizaci mohou spravit i ti bez zkušeností z velkoměst

Mladá fronta Dnes
Autor: Jan Sůra
Datum: 19. 3. 2013

Severočeská vodárenská společnost chtěla zvláštním způsobem vybírat firmy, které opraví vodovod a kanalizaci v Liberci okolo zoologické zahrady. Podmínkou účasti v zakázce za 15 milionů korun byla i zkušenost s nejméně třemi zakázkami ve stotisícovém městě.
Podmínku, kterou menší firmy i lidé zabývající se veřejnými zakázkami označovali za diskriminující, protože stotisícových měst je v Česku jen šest, nakonec vodárny po upozornění MF DNES stáhly.
Zakázka na rekonstrukci inženýrských sítí za patnáct milionů korun původně automaticky vylučovala celou řadu firem, které mají s vodohospodářskými stavbami zkušenosti, jen je neprováděly ve stotisícovém městě. A ukazuje, že i s novým zákonem o veřejných zakázkách je snaha tyto zakázky šít na míru předem určeným firmám.
"Provádíme tyto práce již přes patnáct let, ale do soutěže se nemůžeme přihlásit. Je to celé vymyšlené pro nějakou větší firmu, pro kterou to bude nakonec realizovat subdodavatel a oni shrábnou zisk," stěžoval si majitel jedné z firem, který si nepřál být jmenován. Experti podmínku velkoměsta kritizovali
I řada odborníků na zakázky se takovým podmínkám nestačí divit. "Podmínka sta tisíc obyvatel je podle mého názoru nesmyslná. Je úplně jedno, jestli rekonstruujete kanalizaci v městě s 50 tisíci nebo sta tisíci obyvateli," říká Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické, který se zakázkami dlouhodobě zabývá. "Celé to podstatně a zbytečně omezuje konkurenci," dodal.
Podobný názor má například i starosta Semil a poslanec Jan Farský (Starostové). "Je to diskriminační podmínka, u antimonopolního úřadu to musí prohrát," řekl Farský.
Shodou okolností jde o rekonstrukci vodovodů a kanalizací v oblasti, kde město Liberec bude realizovat pomocí veřejné soutěže celkovou opravu komunikací. To však žádnou podmínku na stotisícové město nemá.
Severočeská vodárenská společnost (SVS), kterou vlastní města a obce bývalého Severočeského kraje, původně za podmínkou stála. "Jako investor máme povinnost vymezit kvalifikační podmínky takové, které zajistí výběr toho nejkvalitnějšího a nejzkušenějšího zhotovitele právě s ohledem na jednokriteriální hodnocení, kterým je cena díla," řekl mluvčí firmy Jiří Hladík. Podmínku společnost považovala za zcela nediskriminační a naopak vystihující její náročnost organizace výstavby.
V pondělí nakonec SVS podmínku změnila. Namísto stotisícového města nově stačí, když firma doloží referenci na stavby z "městské zástavby". Podle SVS je to v duchu jejích požadavků, firma současně přiznala, že proti původní podmínce podal jeden ze soutěžících námitku.
Vodohospodářské stavby jsou jedním z mála oborů stavebnictví, který nepostihl takový úbytek zakázek. Důvodem jsou proudící evropské dotace i povinnost splnit normy EU.


Kanalizace? Jen pro zkušené z "velkoměst"

Mladá fronta Dnes
Autor: Jan Sůra

Rubrika: Byznys speciál
Datum: 18. 3. 2013
Oblast: Celostátní deníky

LIBEREC Jaký je rozdíl kopat kanalizaci v městě s 99 tisíci obyvatel a městě se 101 tisíci obyvatel?

Pokud si myslíte, že žádný, jste na omylu. Alespoň podle logiky Severočeské vodárenské společnosti, která hledá v Liberci firmu na jednoduchou opravu kanalizace a vodovodu v jedné z čtvrtí za 15 milionů korun. Podmínkou pro přihlášení jsou totiž i tři reference ze staveb ve stotisícovém městě.
Taková podmínka ze soutěže automaticky vylučuje řadu firem, které mají s vodními stavbami zkušenosti, jen je neprováděly ve stotisícovém městě. A ukazuje, že i s novým zákonem se dají zakázky šít hodně na míru.
"Děláme kanalizace patnáct let, ale do soutěže se kvůli tomu nemůžeme přihlásit. Je to vymyšlené pro nějakou větší společnost, pro kterou to pak nakonec budeme dělat my a oni shrábnou zisk," stěžuje si majitel jedné ze stavebních firem v Liberci, který si nepřál být jmenován. I řada odborníků na zakázky se takovým podmínkám nestačí divit. "Podmínka sta tisíc obyvatel je podle mého názoru nesmyslná. Je úplně jedno, jestli rekonstruujete kanalizaci ve městě s padesáti tisíci nebo sto tisíci obyvateli," říká Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické, který se zakázkami dlouhodobě zabývá. "Celé to podstatně a zbytečně omezuje konkurenci," dodal.
Podobný názor má například i starosta Semil a poslanec Jan Farský (Starostové). "Je to diskriminační podmínka, u antimonopolního úřadu to musí prohrát," řekl Farský.
Shodou okolností jde o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v oblasti, kde Liberec vyhlásil soutěž i na opravu ulice. Radnice přitom žádnou podmínku referencí na stotisícové město nevyžaduje.
Severočeská vodárenská společnost, kterou vlastní města a obce bývalého Severočeského kraje, k zakázce příliš sdílná není. Mluvčí firmy Jiří Hladík ani nechtěl uvést, čí konkrétně je nápad ohledně podmínky stotisícového města. "Jako investor máme povinnost vymezit kvalifikační podmínky takové, jaké zajistí výběr toho nejkvalitnějšího a nejzkušenějšího zhotovitele právě s ohledem na jednokriteriální hodnocení, kterým je cena díla," řekl Hladík. Podmínku považují za zcela nediskriminační, a naopak vystihující náročnost organizace výstavby.
Podle šéfa Komory administrátorů veřejných zakázek Roberta Pergla se nedá automaticky říct, zda je kritérium stanovené špatně a diskriminačně. Záleží i například na posudku, který by stanovil, zda jde o práce například v památkové zóně.
"Pokud by bylo prokázáno, že jde o běžnou rekonstrukci vodovodů a kanalizací, pak by bylo nutno konstatovat, že se může jednat o požadavek bezprostředně nesouvisející s předmětem veřejné zakázky," řekl Pergl. Vodní stavby jsou jedním z mála oborů stavebnictví, který nepostihl takový úbytek zakázek. Důvodem jsou proudící evropské dotace i povinnost splnit nové normy.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Reakce na články MF DNES: Kanalizace? Jen pro zkušené z "velkoměst“ / „Vodárny couvly. Kanalizaci mohou spravit i ti bez zkušeností z velkoměst.“
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz