Pro média a PR

Reakce SVS a. s. na článek Ústeckého deníku: „Vodárenská chce zdražit vodu“

Teplice, 10. října 2013


Dnes, ve čtvrtek 10. 10. 2013, zveřejnil Ústecký deník na str. 3 v rubrice Ústecko článek s názvem „Vodárenská chce zdražit vodu“, ve kterém zazněly informace o tom, že Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyjednává s městy a obcemi o navýšení ceny vodného a stočného až o 7,5%, přičemž jednání s akcionáři SVS, kterými jsou města a obce, prozatím probíhají. 

Tiskový mluvčí SVS Jiří Hladík v této souvislosti redakci však uvedl, že: „Setkání s akcionáři, na kterých s nimi hovoříme o ceně vody, doposud neskončila. To číslo potvrdit nemohu, pouze konstatovat, že podnikatelský záměr SVS na období 2010 až 2015, schválený akcionáři v červnu 2010, umožňuje maximální meziroční nárůst ceny vody až o 7,5 procenta."

Rozhodli jsme se na tento článek zareagovat. Na jednání s akcionáři diskutujeme o současné ceně vody, o jejím složení, a jednání se nesou v jiném duchu, než by se dalo vyčíst z uvedeného článku, a rozhodně chceme vyvrátit, že by někdy bylo navýšení ceny vodného a stočného o 7,5% na stole. S akcionáři tak v rámci probíhajících jednání hledáme kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku a zároveň vnitřní rezervy, ve kterých je možné ještě nějaké úspory najít, vždy přitom zohledňujeme sociální únosnost ceny vody. 

V rámci diskuse tak hovoříme o tom, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je vyšší než jsou naše zdroje a zároveň se snažíme dlouhodobě cenu vody udržet v mezích sociální únosnosti. Musíme zvažovat různé varianty cenotvorby a jejich dlouhodobé důsledky. Od bezpochyby jednoduché varianty ´zmražení´, která však jen krátkozrace odsouvá problém do budoucna bez ohledu na právní a ekonomické mantinely, po optimální variantu, která by v řádu let dokázala zastavit proces stárnutí majetku. Snažíme se jako správní hospodáři dohlédnout za horizont další generace a najít schůdné řešení, abychom dalším generacím neodevzdali „vybydlený majetek“. Obrovskou rezervu nadále vidíme v částce, kterou si z ceny vody formou DPH a řady dalších legislativně stanovených poplatků odebírá stát – jde téměř o třetinu. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „V tuto chvíli si myslím, že by bylo nekorektní informovat o výsledcích jednání z jiných okresů, dokud nebudou skončena setkání se všemi našimi akcionáři, tj. představiteli měst a obcí v regionu naší působnosti. Věřím, že se nám společně se starosty a starostkami podaří sjednat cenu vody na rok 2014, která nám umožní splnit stanovené cíle v podnikatelském záměru při zachování sociálně únosné ceny vody.“

Doposud proběhla jednání se zástupci měst a obcí v okrese Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Litoměřice, Děčín a Ústí nad Labem. Do konce října jsou naplánována jednání s akcionáři v okresech Louny, Chomutov, Most a Teplice. Následně tedy jednotlivé návrhy a připomínky vyhodnotíme a o výsledcích z těchto setkání budeme občany našeho regionu působnosti informovat.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

______________________________________________

k dispozici rovněž v grafické podobě (klikněte ke zvětšení):

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Reakce SVS a. s. na článek Ústeckého deníku: „Vodárenská chce zdražit vodu“
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz