Pro média a PR

Reakce SVS na článek MF DNES z 11. 6. 2012: „Začala bitva o ovládnutí vodáren. Politici se hádají.“

Teplice, 12. června 2012

Dne 11. 6. 2012 uveřejnila MF DNES článek „Začala bitva o ovládnutí vodáren. Politici se hádají“. Protože v článku byly uvedeny lživé informace, je Severočeská vodárenská společnost a. s. nucena zaujmout k němu toto stanovisko:

Severočeská vodárenská společnost a. s. svolává dle obchodního zákoníku a stanov společnosti řádnou valnou hromadu, na jejímž pořadu jednání jsou záležitosti, jejichž rozhodování do kompetence valné hromady patří. I letošní valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a všichni akcionáři obdrželi materiály, které zákon předepisuje.

Vzhledem k tomu, že akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a.s. jsou města a obce, upozorňuje společnost každoročně několikrát písemně i ústně své akcionáře před valnou hromadou na ustanovení zákona o obcích, který striktně stanoví, že delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, je vyhrazeno zastupitelstvu obce. I letos před valnou hromadou byli akcionáři upozorňováni na to, že při registraci bude vyžadováno předložení usnesení zastupitelstva, jasně prokazující, že byli na tuto konkrétní valnou hromadu zastupitelstvem delegováni, a že bez tohoto dokladu nemůže žádná osoba (ani starosta či primátor) na valné hromadě vykonávat akcionářská práva. Informace byly všem akcionářům zaslány písemně, následně byli akcionáři informováni osobně na aktivech akcionářů – setkání s akcionáři SVS a. s., které probíhaly v období 3. – 17. 4. 2012.

Ve čtvrtek 7. června 2012 se v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada SVS a. s. 

Na valné hromadě nebyla přítomna žádná ochranka, která by akcionářům zamezovala přístup. Řádnou valnou hromadu pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. zajišťovala společnost Centin – Centrum hospodářských informací, a.s. Praha. Tato společnost se již 17 let specializuje na organizování valných hromad a její specializací je rovněž ekonomicko-právní poradenství. Centin zajišťuje tyto služby pro SVS a. s. již od první řádné valné hromady. Z toho důvodu svěřila SVS a. s. organizaci a zajištění průběhu řádné valné hromady i v letošním roce, aby byla garantována technická i právní správnost všech provedených úkonů, a to na základě uzavřené smlouvy o zabezpečení valné hromady. Mimo jiné dle bodu 7, čl. 2. této smlouvy tato společnost zajišťovala provedení prezence na valné hromadě. Prezenci zajišťovala skupina odborně zdatných a kvalifikovaných pracovníků, vybavených PC a prezenčními listy, seznamem akcionářů, a poučeni k zajištění kontrole všech předem oznámených náležitostí.

Této společnosti předložil primátor statutárního města Ústí nad Labem výpis z několik let starého dokumentu, z něhož nebylo patrno, týká–li se této valné hromady nebo pouze některé valné hromady konané v minulosti. Společnost Centin provedla průzkum veřejně přístupných usnesení zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem, ale ani tam doklad o tom, že by byl primátor na tuto valnou hromadu delegován, nenalezla. Proto bylo panu primátorovi sděleno, že na této valné hromadě po právní stránce nemůže akcionářská práva vykonávat, ale může se valné hromady účastnit jako host.

Celá tato procedura trvala téměř hodinu a všichni přítomní akcionáři SVS a. s. tak byli nuceni čekat na vyřešení této situace, která byla zaviněna primátorem statutárního města Ústí nad Labem Ing. Mandíkem, který nepředložil veškeré potřebné dokumenty.
Na nátlak primátora Ústí nad Labem a některých dalších starostů bylo umožněno ústeckému primátorovi vykonávat akcionářská práva.

Severočeská vodárenská společnost a.s. se obrátí na zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem se žádostí o předložení oficiálního potvrzení, zda byl primátor na tuto konkrétní valnou hromadu delegován. Podle toho budou učiněny další právní kroky. 

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Reakce SVS na článek MF DNES z 11. 6. 2012: „Začala bitva o ovládnutí vodáren. Politici se hádají.“
Vytištěno: 24.06.2017 12:25, www.svs.cz