Pro média a PR

Reakce SVS na zprávu ČTK ze 2. 2. 2012 „SVS stále čeká na dotace na čistírny, může to ovlivnit cenu vody“


Teplice, 2. února 2012

SVS nikdy neuvažovala o zrušení jednotné ceny v celém regionu své působnosti.

Cena vodného a stočného není ovlivněna přiznáním či nepřiznáním dotace, neboť SVS na splnění legislativy Evropské unie použila vlastní prostředky a všechna opatření jsou již realizována a jsou zahrnuta v současné ceně vody. V rozhovoru bylo řečeno, že pro získání dotací by musela SVS změnit způsob stanovení jednotné ceny na tzv. finanční model, což rozhodně neznamená rozlišovat cenu dle regionů.

Uvedené citace ve zprávě ČTK jsou složenými útržky několikaminutového rozhovoru a vytvářejí tak naprosto odlišný obraz o situaci. Generální ředitel SVS Ing. Špičák nikdy nepřipustil možnost, že by se cena vody mohla měnit v různých oblastech. Pouze upozornil na skutečnost, že oblast působnosti SVS je rozsáhlá a jednotlivé regiony mají svá specifika, a proto je v tuto chvíli složité odpovědět na otázku, jak ovlivní finanční model současnou jednotnou cenu vody. Na konkrétní otázku, zda aplikace finančního modelu může přinést odlišnou cenu v Ústeckém a Libereckém kraji, odpověděl zcela jednoznačně NE.
Proto nechápeme autora článku, jak mohl k uvedeným závěrům dospět.SVS stále čeká na dotace na čistírny, může to ovlivnit cenu vody

Autor: ČTK

Šluknov (Děčínsko) - Severočeská vodárenská společnost (SVS) by mohla v budoucnu opustit koncept, který vyměřuje jednotnou cenu za vodu v celém regionu. Stále totiž jedná o tom, zda dostane asi 600 milionů korun, které měla slíbené z evropských fondů na stavbu čističek. ČTK to řekl nový ředitel SVS Bronislav Špičák ml. Aby firma dotace získala, možná bude muset cenu za vodu v budoucnu rozlišovat podle regionu. To by zřejmě nejvíc dopadlo na menší obce. Už teď patří SVS k nejdražším.
SVS je jednou z největších vodárenských společností v Česku, obsluhuje asi 1,05 milionu obyvatel v Ústeckém a Libereckém kraji. Čistírny začala ve velkém stavět a rekonstruovat v roce 2004 a od té doby jich dokončila desítky. Peníze do nich investovala, aby dostála legislativě, k níž se Česká republika zavázala při vstupu do EU. Na poslední část z nich ale nedostala slíbené evropské dotace, které dosahují zhruba 600 milionů korun. Problémy se časově kryjí s kauzou údajné korupce na ministerstvu životního prostředí, která stála místo ministra Pavla Drobila (ODS).
"Před Vánoci zveřejnil fond (životního prostředí) novou metodiku, kterou na rozdíl od té předchozí nesplňujeme. Kamenem úrazu je prý naše provozní smlouva s provozovatelem," řekl ČTK Špičák s tím, že neumí odhadnout, jakého výsledku se obě strany doberou. "Hlavním bodem je finanční model použitý v této metodice. Cena vody by se podle něj měla určovat jinak," dodal Špičák.
Severočeská vodárenská dnes poskytuje jednotnou cenu na celém svém území, která pro letošek činí 83,3 koruny za metr krychlový. Jednotnost by nemusela trvat navždy, připustil Špičák. "Finanční model by směřoval k tomu, že by se cena mohla měnit v různých oblastech. Ta současná cena pomáhá hlavně menším obcím," řekl nový ředitel.
Stavba čistíren je fakticky hotová. SVS dnes převzala zrekonstruované zařízení v šestitisícovém Šluknově, čímž má kvalitní čistírny ve všech městech nad 2000 obyvatel.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Reakce SVS na zprávu ČTK ze 2. 2. 2012 „SVS stále čeká na dotace na čistírny, může to ovlivnit cenu vody“
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz