Pro média a PR

Rekonstrukce vodovodu v Teplicích, Krušnohorské ul., zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody pro cca. 1400 obyv.

Teplice, 10. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Teplicích další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Krušnohorské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám ukládá legislativa. Zrekonstruovaný vodovod v Krušnohorské ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro Krušnohorskou a Fojkovickou ulici, celkem pro cca 1400 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající vodovod v Krušnohorské ulici byl uveden do provozu roku 1983. Jde o poměrně nový vodovod z polyetylénu (PE) průměru 150 mm, který je však v nevyhovujícím stavu a opakovaně poruchový. Řad je veden převážně v chodníku a v zeleném pásu, z malé části v asfalto-betonové komunikaci. Kanalizace v této lokalitě k rekonstrukci určena není.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 150 mm v délce 606 metrů. Stavba bude provedena v původní trase, přičemž v délce 50 metrů bude realizována bezvýkopovým způsobem. Její součástí je přepojení stávajících 15 vodovodních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu 115 m2 asfaltobetonu a 150 m2 zámkové dlažby. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun. Souběžně probíhají v Teplicích další dvě stavby SVS pro obnovu vodárenských sítí - rekonstrukce vodovodu v Českobratrské ulici a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Duchcovské ulici.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce vodovodu v Teplicích, Krušnohorské ul., zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody pro cca. 1400 obyv.
Vytištěno: 25.06.2017 02:20, www.svs.cz