Pro média a PR

Rekonstrukce vodovodu ve Všelibicích, Pod Borkem, v délce 860 metrů zajistí pravidelnou dodávku pitné vody

Teplice, 17. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu ve Všelibicích, Pod Borkem.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V roce 2012 bylo 60% investičního rozpočtu určeno na obnovu majetku. Letos to budou již téměř tři čtvrtiny ročních investičních prostředků, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaný řad ve Všelibicích zajistí do budoucna pravidelnou dodávku pitné vody pro přibližně 30 připojených obyvatel daného úseku.“

Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad z azbestocementu ve Všelibicích byl uveden do provozu roku 1967. V současnosti je dožitý, poruchový, navíc s problematickým přístupem na soukromé pozemky při opravách. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace v tomto úseku není.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm v celkové délce 860 metrů. Součástí stavby bude přepojení pěti stávajících vodovodních přípojek na trase. Vzhledem k trase vodovodu v soukromých pozemcích bude stavba realizována bezvýkopovou metodou Burstlining.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Vlastní stavební práce byly právě zahájeny a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce vodovodu ve Všelibicích, Pod Borkem, v délce 860 metrů zajistí pravidelnou dodávku pitné vody
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz