Pro média a PR

Rekonstruujeme vodovod v obci Kryry, na Hluboké cestě - časté poruchy způsobené inkrustací více než 30%

Teplice, 4. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchového vodovodu v Kryrech, v ulici Hluboká cesta.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody.“

Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad v části ulice Hluboká cesta je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Vodovod vedený v komunikaci byl uveden do provozu roku 1968. Dnes je ve špatném technickém stavu - jeho inkrustace je přes 30%, což způsobuje poruchy. V těsném souběhu s vodovodem se nachází kanalizace z roku 2011, která je ve vlastnictví města Kryry.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 301,4 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 21 vodovodních přípojek. Stavba je koordinována s městem Kryry, které zde plánuje jako svou investiční akci rekonstrukci komunikace. Rekonstrukce vodovodu do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstruujeme vodovod v obci Kryry, na Hluboké cestě - časté poruchy způsobené inkrustací více než 30%
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz