Pro média a PR

Řízeným podvrtem rekonstruujeme vodovod v Osečné v ul. U Křížku na Liberecku

Teplice, 13. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstruuje vodovod v Osečné, v ul. U Křížku.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod v Osečné zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 50 připojených obyvatel daného úseku. Do obnovy majetku SVS letos půjdou téměř tři čtvrtiny našich investičních prostředků, tj. 830 milionů korun. Je to sice mnohem více než v předchozích letech, ale propočty ukazují, že bychom pro zastavení stárnutí majetku potřebovali investovat víc. Výrazně nás však limituje objem prostředků generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad průměru 40 mm v ul. U Křížku pochází z roku 1932. Vlivem stáří je potrubí značně inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně, kdy bude nově použito polyetylénové potrubí průměru 63 mm v délce 222 metrů. Stavba bude provedena šetrnou bezvýkopovou technologií – řízeným podvrtem. Dojde rovněž k přepojení všech stávajících 9 vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

Foto ze stavby:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Řízeným podvrtem rekonstruujeme vodovod v Osečné v ul. U Křížku na Liberecku
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz