Pro média a PR

Rozvoj vodovodů a kanalizací a jeho financování po vstupu do EU


Regionální odborná konference u příležitosti Světového dne vody 2005 v Teplicích

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) ve spolupráci se společnostmi Severočeské vodovody a kanalizace a. s. a Povodí Ohře s. p. organizuje v Teplicích u příležitosti Světového dne vody v pátek 18. března 2005 regionální odbornou konferenci na téma Rozvoj vodovodů a kanalizací
a jeho financování po vstupu do EU
. Celodenní konference se bude konat v teplickém Domě kultury.

Zajištění dostatku pitné vody, technologické vody pro průmysl, služby a obchod a odvádění a čištění odpadních vod splaškových a vod dešťových je podmínkou a předpokladem vitálnosti a možnosti rozvoje urbanizovaných ploch. Vodovody a kanalizace tvoří páteř územního rozvoje měst a obcí. Náročné úkoly několika příštích let, vyvolané legislativou EU a související novou legislativou ČR, znamenají rozšíření a rozsáhlé rekonstrukce infrastruktury. Je nutné je realizovat za optimálních technických a finančních podmínek.

Konference je určená pro primátory, starosty a vedoucí pracovníky městských a obecních úřadů. Organizátoři, tedy SVS, SčVK, Povodí Ohře, ale i další hosté zastupující např. větší vlastnické vodárenské společnosti v České republice, budou hledat odpovědi na základní otázku, jakým způsobem zajistit nezbytný rozvoj oboru v nových podmínkách, v souvislosti s legislativou
a možnými zdroji dotací.

Celodenní odborný program uzavře slavnostní koncert Severočeské filharmonie. Účastníci budou
mít příležitost vyměnit si své poznatky a zkušenosti v rámci navazující neformální diskuze.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: “Kombinace faktorů, jakými jsou požadavky legislativy České republiky v oblasti odpadních vod a mimořádně velký rozsah takto vyvolaných investic s potřebou realizace do konce roku 2010, vyvolává silný tlak na zastupitele
měst a obcí i na vlastnické vodárenské společnosti. Konference bude příležitostí k pojmenování problémů a společnému hledání východisek.“

  

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rozvoj vodovodů a kanalizací a jeho financování po vstupu do EU
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz