Pro média a PR

Schválen investiční plán 2009 Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva, 19. ledna 2009

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2009 v rekordní výši 1,375 miliardy korun.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši přes 1,375 miliardy korun. Tato částka je kryta ve výši 1,198 miliardy korun z vlastních zdrojů společnosti. Ostatními zdroji jsou dotace a úvěr. Konkrétně jde o evropskou dotaci z Fondu soudržnosti na integrovaný projekt Lužická Nisa, dotaci Ministerstva zemědělství ČR na akci „Kanalizace Ústí nad Labem - Olšinky, Svádov“ a úvěr na akci „Rekonstrukce ČOV Varnsdorf“. 

Oproti investičnímu plánu pro rok 2008 se jedná o navýšení celkového objemu investic o téměř 1,3 %. Celková částka na investice se rozdělí v přibližně stejném poměru jako loni. Dvě třetiny - 901 milionů korun - půjdou na strategické investice a třetina - 473 milionů korun - je určena na obnovu stávajícího infrastrukturního majetku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „Rozsah investičního plánu i v tomto roce ovlivňuje především realizace strategických investic. Konkrétně půjde o završení dvouleté realizace sdruženého projektu Lužická Nisa (v Libereckém kraji), který je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Budeme pokračovat v realizaci šesti rozsáhlých staveb rozděleného projektu Dolní Labe (v Ústeckém kraji), jež jsme zahájili loni. Tento projekt financujeme z vlastních zdrojů, bez dotací. Letos rovněž proběhnou výběrová řízení a postupně zahájíme jednotlivé stavby rozděleného projektu Čistá Ploučnice (v Libereckém kraji). Pro většinu z nich se nám již podařilo získat dotace prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválen investiční plán 2009 Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz