Pro média a PR

Schválení podnikatelských záměrů dceřinných společností Severočeské vodárenské společnosti do roku 2010

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo podnikatelské záměry obou svých 100% dceřinných společností – Severočeské vodárenské inženýrské společnosti s. r. o. a VIA spol. s r. o. pro období 2005 - 2010.

Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r. o. (SVIS) založená v roce 1997 se stala 100% dceřinnou společností SVS v roce 2003. Zabývala se dosud projektovou činností v investiční výstavbě, a to u investičních akcí pro akcionáře SVS - města a obce - v rámci spolufinancování a u vlastních investic SVS, především liniových staveb - tedy vodovodů, kanalizací a malých čistíren odpadních vod. Do budoucna existuje reálný předpoklad nárůstu objemu investic SVS, tudíž i potřeby komplexních inženýrsko-projektových prací. SVIS proto bude zajišťovat vlastními silami i podstatnou část inženýringu (dosud bylo zajišťováno formou subdodávek).

VIA spol. s r. o. založená roku 1991 je 100% dceřinnou společností SVS od roku 1997. Zabývala se dosud investorsko-inženýrskou a poradenskou činností pro SVS, zaměřenou na předprojektové studie, ekonomická vyhodnocení a studie proveditelnosti. Od 3. čtvrtletí 2004 k tomu nově přibyla provozní činnost, konkrétně provozování čistírny odpadních vod Mimoň, a zajištění správy objektů pobočky SVS v Liberci. V souvislosti s novými segmenty činností se změní organizační struktura společnosti i počet zaměstnanců. S ohledem na výnosy z provozování čistírny odpadních vod v Mimoni od 1. září 2004 byl adekvátně upraven i finanční plán společnosti VIA na rok 2004.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Cílem je u obou společností další optimalizace nákladů a výnosů, zkvalitňování služeb a růst jejich objemu – v souvislosti s předpokládaným nárůstem objemu investic SVS.“


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválení podnikatelských záměrů dceřinných společností Severočeské vodárenské společnosti do roku 2010
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz