Pro média a PR

Šetrně bezvýkopovou technologií probíhá rekonstrukce vodovodu v Mostě, na tř. Budovatelů

Teplice, 15. července 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Mostě, na třídě Budovatelů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod na tř. Budovatelů zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 100 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající páteřní ocelový řad na tř. Budovatelů byl uveden do provozu v roce 1952. Dnes je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Řad je uložen v hloubce cca 3 metry v nezpevněném terénu městského parku, v blízkosti městské sportovní haly.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 250 mm v celkové délce 571 metrů. Vzhledem k nutnosti neohrozit městskou zeleň bude stavba provedena šetrně bezvýkopovou technologií. Otevřený výkop bude proveden jen na začátku a konci rekonstruovaného úseku, v místech napojení na stávající armatury, a také v místech s největším počtem křížení s jinými podzemními sítěmi (teplovod, plynovod). Součástí stavby je přepojení stávajících tří vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). Paralelně nyní probíhají v Mostě i další investiční akce SVS - rekonstrukce vodovodu v Gorkého ulici a krátce před zahájením je souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici J. Ressla.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Šetrně bezvýkopovou technologií probíhá rekonstrukce vodovodu v Mostě, na tř. Budovatelů
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz