Pro média a PR

Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Dubí


Tisková zpráva, 24. 11. 2008

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) realizuje v Dubí na Teplicku další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulicích Zahradní, Černigovského, Ležáky a Dlouhá. Akce je ve finančním objemu přes 19 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rozsáhlá rekonstrukce kanalizace v Dubí přispěje cca 660 připojeným obyvatelům k bezporuchovému odvádění odpadních vod. Investiční akce naší společnosti probíhá v koordinaci v MÚ Dubí, který financuje rekonstrukci nevyhovujících přípojek dešťových vpustí v daném úseku.


Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizace v Zahradní ulici, částečně kameninová a částečně z betonu, je ve špatném technickém stavu. Trasa stoky je vedena v místní komunikaci, proto v místech narušení kanalizace dochází k propadům vozovky. Na úseku je 14 dešťových vpustí ve správě města, z kterých při deštích vytékají odpadní vody na komunikaci. Investiční akce SVS proto probíhá v koordinaci v MÚ Dubí, který financuje rekonstrukci dešťových vpustí. Rekonstrukce kanalizační stoky bude pokračovat do ul. Černigovského za křižovatku s ul. Krušnohorskou. Stávající kanalizační stoka v Krušnohorské ulici bude ponechána pouze pro dešťové vody a kanalizační přípojky budou zaústěny do rekonstruované stoky. Rovněž bude zrekonstruována kanalizace v ulicích Ležáky a Dlouhá.

V rámci investiční akce SVS bude zrekonstruováno celkem 1254 metrů kanalizace. Nově bude použito kameninové potrubí, a to o průměru 300 mm v délce 661 metrů, o průměru 400 mm v délce 515 metrů, o průměru 500 mm v délce 64 metrů a o průměru 600 mm v délce 14 metrů. Dojde rovněž k výměně veřejných částí stávajících kanalizačních přípojek v souhrnné délce 1120 metrů. Povrch komunikace v rozsahu bude obnoven v režii města v příštím roce.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 19,12 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost GARNI spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena v srpnu 2008 předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce byly zahájeny v září a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. prosince 2008.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Dubí
Vytištěno: 28.06.2017 12:36, www.svs.cz