Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost – 15 let partnerem měst a obcí


15 let od založení společnosti - 15 let stále nových výzev a úkolů

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury již patnáct let. V roce 1993 ji založil Fond národního majetku se starosty 424 severočeských měst a obcí, aby pro své akcionáře zajistila správu a výstavbu majetku, při zachování sociálně přijatelného vývoje ceny vody.

V současnosti jsou veškeré akcie SVS v držení 459 severočeských měst a obcí. SVS patří k největším vlastnickým vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Na území, kde žije přes milion obyvatel, je vlastníkem více než 8000 km vodovodů, 3000 km kanalizací, 53 úpraven vody a 166 čistíren odpadních vod.

Podstatnou změnu plánů rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku představoval vstup České republiky do Evropské unie. Na SVS, stejně jako na ostatní vodárenské společnosti ČR, jsou totiž od roku 2005 kladeny mimořádně vysoké nároky, protože musí vodárenskou infrastrukturu v regionu své působnosti do konce přechodného období (tj. do konce roku 2010) uvést do souladu s přísnější evropskou legislativou. To jsou tzv. strategické investice, vynucené legislativou. Souběžně s tím musí zajistit obnovu rozsáhlého stávajícího vodohospodářského majetku. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vody inkasovaný v regionu. I při vysokých potřebách investic v posledních letech vývoj ceny vody nepřekračuje sociálně únosnou mez.

Strategické investice znamenají masivně investovat do technologií leckdy poměrně nových čistíren odpadních vod i úpraven vody. Je nutné dosáhnout toho, aby byly po roce 2010 schopné plnit přísnější parametry. Patří sem i výrazné rozšíření kanalizační sítě. Jde o prioritu SVS, která nechce své akcionáře, města a obce, vystavit po roce 2010 riziku potenciálních sankcí za nesplnění požadavků legislativy.

V dalším období přijde na řadu intenzivnější obnova stávajících vodovodních a kanalizačních sítí, jež jsou leckde na hranici životnosti. SVS připravuje plán financování obnovy majetku, tj. vodovodních a kanalizačních sítí. Jeho realizaci zahájí rokem 2009, kdy již bude většina staveb z oblasti strategických investic rozestavěna nebo před dokončením.

Ve srovnání s rokem 2005 SVS zdvojnásobila roční objem investic. Je za tím velké úsilí relativně malého pracovního týmu společnosti, který čítá necelé čtyři desítky zaměstnanců. Stavby SVS splňují velmi přísná kritéria, o čem svědčí i získání dvou ocenění Vodohospodářská stavba roku na letošní oborové výstavě VOD-KA. I v náročných podmínkách přechodného období se Severočeské vodárenské společnosti daří plnit funkci, pro kterou ji severočeská města a obce v roce 1993 založily – rozvoj a obnovu vodárenského majetku. 
home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost – 15 let partnerem měst a obcí
Vytištěno: 25.07.2017 18:43, www.svs.cz