Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončí kanalizační stoku „C“ v LounechTisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila plánovanou investiční akci v Lounech, kde výstavbou nového úseku kanalizace dokončí jednu z páteřních stok.

V roce 2002 byla dokončena výstavba předposledního úseku stoky „C“ v Lounech, která tvoří jednu z páteřních stok pro dopravu komunálních odpadních vod na městskou čistírnu odpadních vod. V současnosti je stoka „C“ ukončena v Tomanově ulici za jejím křížením s ulicí Maroldovou. Západně od Tomanovy ulice je situována plánovaná stavba urbanistického celku „Louny, 6. okrsek“, pro který je dostavba kanalizační stoky „C“ podmiňující stavbou.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Dostavba stoky ´C´ umožní rozvoj uvedené lokality v souladu s územním plánem města. Vybudováním nového úseku kanalizace se zvýší počet obyvatel připojených na tuto páteřní stoku o 700."  

Více o stavbě
:

Dostavba páteřní kanalizační stoky „C“ představuje úsek vedený Tomanovou ulicí od ulice Marodovy po ulici Březinovou v délce 320 metrů. Jako trubní materiál budou v celé délce použity sklolaminátové trubky HOBAS o průměru 800 mm.

Přípravné práce dostavby páteřní kanalizační stoky „C“ v celkovém finančním objemu 7,774 milionu korun (bez DPH) byly zahájeny v polovině května 2006 a stavební práce začnou po 29. květnu. Ukončení prací je naplánováno do konce listopadu 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení firma RAVEL s. r. o. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončí kanalizační stoku „C“ v Lounech
Vytištěno: 26.07.2017 00:46, www.svs.cz