Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje II. etapu rekonstrukce vodovodu v Droužkovicích


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje na Chomutovsku další ze svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o II. etapu rekonstrukce vodovodu v obci Droužkovice.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Obnova vodárenských systémů je jednou z našich priorit. Postupná rekonstrukce vodovodu v Droužkovicích přispěje k bezporuchovému zásobování jejich 380 obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stavba byla zařazena do investičního plánu Severočeské vodárenské společnosti, protože stávající vodovod z roku 1974 vyžaduje celkovou rekonstrukci. Byl vybudován převážně z eternitového potrubí. Spoje jsou vzhledem k jílovité půdě zkorodované a nesoudržné. Vzhledem k velkému rozsahu vodovodních řadů v obci (cca 5 km) se rekonstrukce provádí po etapách. Současná II. etapa zahrnuje rekonstrukci řadů v oblasti Švermovy ulice. Jedná se o 1 300 metrů eternitových řadů průměru 100 mm a 650 metrů řadů průměru 150 mm, které budou nahrazeny potrubím z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD). Součástí rekonstrukce je přepojení 52 kusů domovních přípojek.

Stavební práce na rekonstrukci vodovodu v Droužkovicích jsou v celkovém finančním objemu téměř 9,551 milionu korun (bez DPH). Stavba zahájená v květnu 2006 má být podle plánu ukončena do 10. listopadu 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Viamont DSP a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost II. etapu rekonstrukce vodovodu v Droužkovicích
Vytištěno: 26.07.2017 00:42, www.svs.cz