Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost končí další etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Chomutově

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. k 31. srpnu 2005 ukončí další etapu rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Chomutově.

Jedná se o rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v ulicích Poděbradově a Pionýrů. Konkrétně jde o vodovod v celkové délce 628 metrů a o 642 metrů kanalizace. Zhotovitelem stavby v celkovém finančním objemu 14,6 milionů korun (bez DPH) je lounská firma Ekostavby s. r. o., která stavební práce zahájila loni v červnu. Použitý trubní materiál u vodovodu je polyethylen o průměru 100 mm, u kanalizace pak kameninové roury o průměru 300 a 400 mm.

Nedávno předtím – v květnu 2005 - ukončila ve stejném městě Severočeská vodárenská společnost rok trvající rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Winterova, Barákova, Šrobárova a Na vyhlídce. Jednalo se celkem o 658 metrů kanalizace a 511 metrů vodovodu. Cena stavby byla deset milionů korun (bez DPH) a zhotovitelem byla Vodohospodářská stavební společnost s r. o. z Chomutova. Byl použit stejný materiál jako v případě rekonstrukcí v ul. Poděbradova a Pionýrů, tedy polyethylen o průměru 100 mm pro vodovod a kameninové roury o průměru 300 a 400 mm pro kanalizaci. Po ukončené rekonstrukci následovala ve jmenovaných ulicích rekonstrukce povrchů zajišťovaná městem.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Těmito investičními akcemi naše společnost vyřešila úseky s častými poruchami, což přispěje ke zvýšení plynulosti v dodávce pitné vody a k bezproblémovému odvádění odpadních vod ve městě.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost končí další etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Chomutově
Vytištěno: 28.06.2017 12:35, www.svs.cz