Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost končí rekonstrukci dvou úseků kanalizace na Českolipsku


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. tento měsíc ukončí dvě ze svých investičních akcí, kterými na Českolipsku - ve Cvikově a v Novém Boru – přispěje k obnově kanalizační sítě.

Ve Cvikově se jedná o rekonstrukci sběrné stoky v lokalitě Dolní předměstí. Jde konkrétně o 187 metrů kanalizační stoky, kdy bude nově jako trubní materiál použito PVC o průměru 400 mm. Původní stoka zde totiž vykazovala značné netěsnosti a byla příčinou nátoku balastních vod na místní čistírnu odpadních vod.

V případě rekonstrukce kanalizace v Novém Boru v ul. Bratří Čapků jde o výměnu poruchového úseku o délce 134 metrů. Bude zde použito kameninové potrubí o průměrech 300 a 400 mm a navíc budou realizovány přípojky průměru 200 mm o celkové délce 35 metrů.

Uvedené investiční akce jsou ve finančním objemu (bez DPH): 1,162 milionu korun (Cvikov) a 2,277 milionu korun (Nový Bor). Zhotovitelem obou staveb jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavební práce byly v obou případech zahájeny v červenci 2005 a jejich ukončení je naplánováno do konce měsíce října 2005.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce stávajících kanalizačních systémů ve všech obcích nad dva tisíce obyvatel úzce souvisí s požadavky nové legislativy na ochranu životního prostředí, konkrétně na kvalitu vypouštěných odpadních vod.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost končí rekonstrukci dvou úseků kanalizace na Českolipsku
Vytištěno: 20.07.2017 20:42, www.svs.cz