Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroje pro místní části Českého Dubu


Tisková zpráva, 10. 11. 2008

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další dvě z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o náhrady nevyhovujících vodních zdrojů pro místní části Českého Dubu, konkrétně pro Malý Dub a Loukovičky. Akce jsou v souhrnném finančním objemu 3,85 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Postupně nahrazujeme i menší, legislativě nevyhovující vodní zdroje v regionu působnosti SVS. Obyvatelé v uvedených lokalitách budou mít do budoucna zajištěny dodávky pitné vody ve vyhovující kvalitě i množství.


Více o stavbě:

Vodní zdroj Malý Dub se nachází na soukromém pozemku. Zdroj s vydatností 0,5 – 0,6 l/s nevyhovuje v koncentraci pesticidů a dusičnanů. Na tento vodní zdroj je napojeno 35 obyvatel. Loukovičky mají vybudovaný samostatný vodovod. Vodní zdroj i vodojem Loukovičky jsou na soukromých pozemcích. Zdroj s vydatností 0,2 l/s nevyhovuje v ukazateli pesticidní látky. V letních měsících zdroj navíc nestačí krýt spotřebu a je nutné dovážet pitnou vodu cisternou. Na vodovod je napojeno téměř 60 obyvatel. Oba zdroje mají časově omezenou výjimku udělenou Krajskou hygienickou stanicí.

Spotřebiště Malý Dub bude v rámci investiční akce SVS napojeno novým vodovodním řadem ze Zámecké ulice, kde nyní končí vodovodní řad z PVC. Na tento vodovod bude připojen vodovodní řad průměru 90 mm z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) do nové čerpací stanice. Z ní pak bude voda do stávající vodovodní sítě čerpána výtlačným vodovodním řadem z PE-HD průměru 90 mm, celková délka řadů je 715 metrů.

Dodávky pitné vody pro Loukovičky budou zajištěny napojením na oblastní vodovod Liberec- Jablonec nad Nisou, konkrétně na vodovod čerpací stanice Libíč – obec Libíč – Bohumileč. Mezi stávajícími koncovými rozváděcími řady v Bohumileči a Loukovičkách bude vybudován propojovací řad z PE-HD průměru 90 mm v délce 900 metrů. Řad je dimenzován na krytí potřeby požární vody 4 l/s. Vodní zdroj i vodojem Loukovičky poté budou vyřazeny z provozu, vodojem bude likvidován.

Zahájené investiční akce SVS jsou v souhrnném finančním objemu 3,85 milionu korun (bez DPH), z toho Malý Dub 2,03 milionu korun, Loukovičky 1,82 milionu Kč. Zhotovitelem obou akcí je provozní společnost SčVK a. s., která v průběhu prací zajistí podle potřeby náhradní dodávky pitné vody. Stavební práce začaly v polovině října 2008. Termín ukončení v obou případech je do 19. 12. 2008.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroje pro místní části Českého Dubu
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz