Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj Chrastava - Vysoká


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila plánovanou investiční akci, která představuje náhradu místního nevyhovujícího vodního zdroje, zásobujícího část obce Chrastava – Vysoká na Liberecku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Dobudování vodovodní sítě a postupná náhrada nevyhovujících vodních zdrojů v regionu naší působnosti patří mezi priority SVS. Investiční akce v Chrastavě – Vysoké vyřeší připojení osady na zdroj kvalitní pitné vody, což se bude týkat přibližně tří desítek stálých obyvatel a řady chalupářů a víkendových návštěvníků, zásobovaných z veřejného vodovodu.“

Více o stavbě:

Stávající vodní zdroj Vysoká sloužící k zásobování části obce Chrastava – Vysoká nevyhovuje legislativě v ukazatelích hliník a pH. Protože Krajská hygienická stanice Libereckého kraje pro něj vydala časově omezené povolení užívání vody, je nutné vyřadit jej z provozu a zajistit dodávku kvalitní pitné vody z jiného zdroje.

Řešením bude, že do stávajícího vodojemu Vysoká bude čerpána kvalitativně vyhovující pitná voda pomocí stávajícího výtlačného řadu z Vítkova. Potrubím z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) v délce 972 metrů bude rekonstruován stávající nevyhovující řad. Současně se provede rekonstrukce čerpací stanice ve Vítkově, a to jak nové vystrojení, tak rekonstrukce její elektrické části. Součástí stavby je provedení 230 metrů provizorního zásobování vodou po dobu stavby a úpravy ve vodojemu Vysoká. Stávající přívodní řad z prameniště do vodojemu Vysoká se vyřadí z provozu.

Finanční objem stavby je téměř tři miliony korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny v minulém týdnu a jejich zakončení je naplánováno do konce listopadu 2007. Zhotovitelem stavby jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s., závod Vratislavice.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj Chrastava - Vysoká
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz