Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost obhájila certifikát ISO

 
Tisková zpráva, 15. února 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) obdržela certifikát podle revidované normy ISO 9001:2008 k managementu kvality. V sídle společnosti v Teplicích jej minulý týden převzal předseda představenstva SVS Petr Skokan.

První certifikační audit zaměřený na ověření shody dle norem ISO 9001:2000 (systém managementu jakosti) a ISO 10006:2003 (doporučuje nejlepší dostupnou praxi kvality v oblasti projektového řízení) proběhl v SVS koncem roku 2008. Jeho výsledkem bylo doporučení k vydání certifikátů shody s uvedenými standardy. Severočeská vodárenská společnost získala certifikát podle normy ISO 10006:2003 pro řízení jakosti projektů jako vůbec první vlastnická vodárenská společnost v rámci České republiky.

K udržení certifikace se jednou ročně provádí dohledový audit. V jeho rámci se koncem roku 2009 SVS podařilo přejít na revidovanou (novější) normu ISO 9001:2008. Předmětem certifikace je „Péče o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku ve městech a obcích ve spravovaném území“. Auditoři z mezinárodně uznávané certifikační společnosti Det Norske Veritas neshledali žádnou neshodu, naopak – v několika případech ocenili nadstandardní výsledky.

„Získání certifikátů podle norem ISO 9001 a 10006 k managementu kvality a projektového řízení je dovršením řady promyšlených organizačních změn, aplikace nových vnitřních předpisů i kontrolních mechanizmů, které byly ve společnosti postupně zavedeny od roku 2004. Všechny činnosti prováděné v SVS jsou pokryty certifikací, což zdaleka není standardem. Obhájení certifikace je důležitý signál směrem k našim akcionářům, že procesy ve společnosti jsou na vysoké úrovni,“
zdůrazňuje Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

Tomáš Urban, výkonný ředitel Det Norske Veritas pro Českou a Slovenskou republiku, doplňuje: „Certifikát kvality je především oceněním managementu společnosti.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost obhájila certifikát ISO
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz