Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost podpořila vznik naučné stezky a cyklostezky Meziboří - Litvínov


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. podpořila vznik naučné stezky a cyklostezky Meziboří – Litvínov, která je věnovaná tématice výroby pitné vody.

Severočeská vodárenská společnost jako vlastník vodárenské infrastruktury a Severočeské vodovody a kanalizace jako její provozovatel se rozhodli sponzorsky podpořit vznik naučné stezky a cyklostezky Meziboří Vodárna – Litvínov Loučky, která je věnovaná tématice výroby pitné vody. Projekt zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a podporují jej města Meziboří a Litvínov.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Naší snahou je zpříjemnit výletníkům na kolech cestu vodárenským areálem a současně zvýšit u široké veřejnosti povědomí o procesu výroby pitné vody a její vysoké kvalitě.“

Více o cyklostezce:

Naučná stezka Meziboří – Litvínov začíná přibližně 1 km nad úpravnou vody Meziboří. Vodárenský objekt zahrnuje několik zařízení: Nátok z vodní nádrže Fláje, vodní elektrárnu, vodní nádrž Meziboří, úpravnu vody a kalové hospodářství. Celý objekt je z bezpečnostních a hygienických důvodů oplocen, a to ze dvou třetin 2,5 metru vysokým plotem z ocelových panelů, zbývající část oplocení tvoří drátěný plot.
Vlastní stezka je tvořená novým živičným povrchem. Stezka byla vybavena celkem dvanácti informačními tabulemi, další tabule je umístěna v Meziboří na parkovišti poblíž městského úřadu a navádí návštěvníky k cyklostezce. Jednotlivé stojany s informačními deskami seznamují cyklisty s jednotlivými technologickými kroky – od přivedení vody z vodní nádrže, přes elektrárnu po vlastní proces výroby pitné vody až ke kalovému hospodářství. Z tohoto důvodu je na jednom místě ocelový plot kolem úpravny vody přerušen a nahrazen rámem a bezpečnostním sklem, což umožňuje výhled na zařízení. V celé délce původní stezky neměli dříve cyklisté vhodnou možnost odpočinku. Naučná cyklostezka je proto na dvou místech vybavena odpočívkou, tzn. lavičkami, stolkem a stojany pro uchycení kol.
V únoru 2005 se město Meziboří v souvislosti s vybudováním cyklostezky obrátilo na Severočeskou vodárenskou společnost se žádostí o převedení pozemků. Jedná se o pozemky v celkové výměře 9 118 m2, na nichž se nachází zpevněná komunikace o výměře 3 442 m2. Představenstvo SVS v březnu 2005 schválilo prodej těchto pozemků městu Meziboří pro výstavbu cyklostezky za symbolickou cenu 1,- Kč/m2. V únoru 2006 začala závěrečná fáze přípravy naučné stezky a cyklostezky výrobou stojanů a informačních cedulí. Jejich osazení a instalace odpočívek byla ukončena v těchto dnech, které již lákají k jarním výletům.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost podpořila vznik naučné stezky a cyklostezky Meziboří - Litvínov
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz