Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost posílí IV. tlakové vodárenské pásmo v Liberci


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Liberci další z plánovaných investičních akcí, která povede k posílení IV. tlakového pásma vodárenského systému v Liberci – Horním Hanychově.

V lokalitě Horního Hanychova probíhá a i v budoucnu podle územního plánu města bude probíhat individuální výstavba. Je zde nutné posílit vodárenský systém, protože v současnosti je v uvedené lokalitě přibližně sto let starý vodojem o objemu pouze cca 100 m3. Již nyní zde provozovatel – Severočeské vodovody a kanalizace - avizuje v dodávkách vody kapacitní problémy. Část vody je totiž dodávána z vodních zdrojů v oblasti Ještědu a část se čerpá, a to především z Dolánek a Libíče u Českého Dubu. V případě sucha nebo zamrzlých zdrojů jsou samozřejmě nároky na čerpání vody vyšší, proto je tu nutné vybudovat nový větší vodojem s výkonnějšími čerpacími stanicemi a s více dimenzovaným potrubím.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Investiční akce Severočeské vodárenské v Horním Hanychově pro posílení IV. tlakového vodárenského pásma vytvoří podmínky pro další rozvoj lokality v souladu s územním plánem města. Představuje v prvním pololetí největší investiční akci SVS v Libereckém kraji. Ve druhém pololetí se stavební aktivity naší společnosti do aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou přesunou ve větší míře, v souvislosti se zahájením realizace rozsáhlého projektu Lužická Nisa.“

Více o stavbě
:
Na základě územního plánu města Liberec se Severočeská vodárenská společnost rozhodla postavit nový vodojem Bucharka o velikosti 300 m3 (resp. 2 x 150 m3) v k. ú. Horní Hanychov. Zároveň bude provedena rekonstrukce čerpací stanice ve vodojemu Ještědský a čerpací stanice ve vodojemu Dolní Hanychov. Rekonstruován bude rovněž stávající výtlačný řad z čerpací stanice Ještědský vodojem do vodojemu Dolní Hanychov (půjde o rekonstrukci v délce 810 metrů, průměr potrubí 300 mm) a z vodojemu Dolní Hanychov do nového vodojemu Bucharka (rekonstrukce v délce 1059 metrů, průměr potrubí 300 mm). Pro rekonstrukci čerpací stanice ve vodojemu Ještědský a vodojemu Dolní Hanychov budou provedeny nové přípojky nízkého napětí a trafostanice pro vodojem Dolní Hanychov. Kapacita nového vodojemu Bucharka - resp. odpad z něj - bude umožňovat i dodávku vody pro Sportovní areál Ještěd, a. s. pro účely zasněžování. Trasa odpadu bude umístěna do prostoru mezi lyžařským vlekem a hranicí lesního pozemku.

V září 2005 byla po uzavření výběrového řízení a výběru vítězné nabídky podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, firmou Integra Liberec a. s. v celkovém finančním objemu 33,5 milionu Kč (bez DPH). V listopadu 2005 začaly přípravné práce. Nyní probíhají práce ve vodojemu Ještědský, a to sanace betonových konstrukcí akumulační komory. Stavební práce na novém vodojemu Bucharka budou zahájeny s ohledem na klimatické podmínky v dubnu 2006. Stavba bude probíhat bez omezení dodávek vody v této městské čtvrti nebo pouze s krátkodobými plánovanými odstávkami. Má být ukončena do 30. 11. 2006.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost posílí IV. tlakové vodárenské pásmo v Liberci
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz