Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost poskytne finanční podporu dětské nemocnici v Galle


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) se rozhodla podpořit nemocnici v Galle, v oblasti Srí Lanky nejvíce postižené přílivové vlny tsunami.       Finanční pomoc SVS pro nemocnici v Galle zprostředkuje Nadační fond Kapka naděje, který v souladu se svým statutem zajišťuje léčebné potřeby dětí.

Protože v oblasti postižené přírodní katastrofou, kde přišly statisíce obyvatel o životy i domov, je prioritou záchrana životů a zdraví, rozhodla se Severočeská vodárenská společnost přispět na Srí Lance na podporu dlouhodobého projektu - konkrétně na vybavení gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Galle na Srí Lance. V současnosti na místě pracuje náhradní polní nemocnici provozovaná o. p. s. Hand for Help z Liberce a zároveň se staví nová budova nemocnice. Mluvčí nemocnice poskytla Nadačnímu fondu Kapka naděje seznam konkrétního vybavení včetně inkubátorů, které nemocnice potřebuje.

Pod záštitou Nadačního fondu Kapka naděje, Karla Gotta a Karla Svobody ve spolupráci s TV Prima     a společností Hvězdy na Vltavě se bude konat v sobotu 12. února 2005 v pražské Sazka Aréně benefiční koncert Naděje pro Asii. Vystoupí na něm celá špička české populární hudby za symbolický honorář   1,- Kč. Výtěžek z tohoto koncertu i účelově vázané finanční dary budou použity na zakoupení potřebného vybavení nemocnice v Galle.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, dodává: „V oblasti firemního dárcovství postupujeme vždy maximálně uvážlivě, proto podporujeme zejména významné projekty                     s dlouhodobým dosahem - což je i případ nemocnice v Galle. Nadační fond Kapka naděje je pro nás garantem kvality projektu.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost poskytne finanční podporu dětské nemocnici v Galle
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz