Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje tři úseky vodovodu v Liberci

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. provádí v Liberci tři ze svých plánovaných investičních akcí. Jde o rekonstrukce úseků vodovodních řadů v lokalitách Obilná – podchod pod tratí ČD, v Čapkově ulici a v úseku Kozácká - Donská. V části posledního z uvedených míst dochází současně k rekonstrukci kanalizace.

V Čapkově ulici se jedná o rekonstrukci poruchového vodovodního řadu o délce 258 metrů z polyetylénu (PE) o průměru 110 mm a 20 vodovodních přípojek o celkové délce 80 metrů.

V úseku Kozácká – Donská jde o rekonstrukci pěti vodovodních řadů o celkové délce 520 metrů, při použití potrubí dvou různých průměrů – 110 a 90 mm. Zároveň je zde rekonstruováno 30 vodovodních přípojek. Ve stejné lokalitě došlo k rekonstrukci 80 metrů kanalizace, kdy bylo použito potrubí o průměru 300 mm. V závěru se realizoval nový povrch komunikace.

V úseku Obilná – podchod pod tratí ČD jde o 44 metrů vodovodu průměru 500 mm. Bude zde použita technologie protlaku (tj. vsunutí potrubí bez výkopu) pod tratí v délce 22 metrů. Tato rekonstrukce naváže na dříve provedenou přeložku oblastního vodovodu průměru 500 mm v areálu Průmyslové zóny Jih a zajistí dotažení uvedené přeložky mimo těleso dráhy ČD.

Uvedené investiční akce jsou ve finančním objemu (bez DPH): 1,515 milionu korun (Čapkova ul.), 3,267 milionu korun (úsek Kozácká – Donská) a 2,706 milionu korun (úsek Obilná – podchod pod tratí ČD). Zhotovitelem staveb jsou Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavební práce na úsecích Čapkova a Kozácká-Donská byly zahájeny v srpnu 2005, s termínem ukončení do konce měsíce října. V úseku Obilná – podchod pod tratí ČD byly stavební práce zahájeny v říjnu a jejich ukončení se předpokládá do konce roku.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Série ukončovaných i rozpracovaných investičních akcí ukazuje, že obnova stávající vodohospodářské infrastruktury v majetku Severočeské vodárenské společnosti je nadále jednou z našich priorit.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje tři úseky vodovodu v Liberci
Vytištěno: 25.06.2017 02:19, www.svs.cz