Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rozšířila počet obcí zásobovaných pitnou vodou na Lounsku

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. ukončila investiční akci, v jejímž rámci rozšířila skupinu obcí na Lounsku zásobovaných pitnou vodou o dalších pět obcí.

Jedná se rozšíření vodovodní skupiny Lounska o logicky napojenou lokalitu zahrnující obce Úherce a Telce (Ústecký kraj) a Kokovice, Klobuky a Vrbičany (Středočeský kraj), kde trvale žije celkem 1 187 obyvatel. Stavba představuje vybudování hlavních přiváděcích řadů v délce celkem 7 320 metrů pro všechny uvedené obce, vodojemu o obsahu 2 x 150 m3 a čerpací stanice o výkonu 4 l/s. Pro přiváděcí vodovodní řad bylo použito potrubí z polyethylenu o průměru 100 a 150 mm. Rozvody vody po obcích si zajišťují jednotlivé obce.

Zhotovitelem stavby je firma Stavby silnic a železnic a. s., odštěpný závod Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny v září 2004. Ke konci února 2005 byly vybudovány veškeré vodovodní řady a v hrubé stavbě i vodojem s čerpací stanicí. K ukončení veškerých stavebních prací došlo v červnu 2005 a nedávno proběhla i kolaudace vodovodu. Stavba probíhala s maximální šetrností k okolnímu prostředí: V délce cca 1,5 km mezi Panenským Týncem a Úherci byla například použita bezvýkopová technologie, a to z důvodu snížení škod na zasetých ozimech.

Investorem stavby, kde cena stavební části je 23,2 milionu korun (bez DPH), je Severočeská vodárenská společnost. Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu doplňuje: „S ohledem na počet připojených trvale zde žijících obyvatel nám byla na akci poskytnuta systémová dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 4,3 milionu korun a úvěr od Evropské investiční banky prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky 12,1 milionu korun.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rozšířila počet obcí zásobovaných pitnou vodou na Lounsku
Vytištěno: 24.06.2017 12:35, www.svs.cz