Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost rozšiřuje vodovodní síť na Lounsku: Vodovod Domoušice, Filipov


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila další plánovanou investiční akci, která zajistí rekonstrukci a rozšíření vodovodní sítě zásobující obec Domoušice na Lounsku.

Investiční akce Severočeské vodárenské společnosti „Vodovod Domoušice, Filipov“ je v celkovém finančním objemu 7,47 milionu Kč (bez DPH). Cílem stavby je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodu pro obec Domoušice, místní část Filipov, a to s výhledem na uvažované připojení některých okolních obcí (Kounov, Lhota a Nečemice). Investiční akce zahrnuje rekonstrukci stávajícího úseku vodovodního řadu, výstavbu nového úseku, výstavbu nového vodojemu s čerpací stanicí a zrušení starých, technicky nevyhovujících vodojemů.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Bezproblémové zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou vnímáme jako jednu z našich priorit. Realizací uvedené stavby zajistíme v souladu s legislativou ČR odpovídající kvalitu pitné vody pro obyvatele této lokality. Zahajovaná investiční akce navazuje na předchozí etapu - „Skupinový vodovod Konětopy – Domoušice“. Nyní vodovod zásobuje cca 450 obyvatel, cílový stav umožní zásobování až 1080 obyvatel.“

Více o stavbě:
V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti se jedná o vybudování nového centrálního vodojemu „Pod horou“ o objemu 2 x 50 m3, čerpací stanice Filipov, nového výtlačného řadu mezi čerpací stanicí Filipov a vodojemem Filipov o délce 400 metrů (jako trubní materiál bude použit lineární polyetylén průměru 63 mm), nového propojení výtlačného řadu z Konětop do nového vodojemu Filipov v délce 200 metrů (trubní materiál lin. PE průměru 200 mm), rekonstrukci stávajícího řadu z vodojemu Filipov v délce 400 metrů (trubní materiál lin. PE průměru 50 mm). Součástí stavebních prací bude demolice stávajících objektů nevyhovujících vodojemů „V poli“
a „Nad viaduktem“. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení Severočeská stavební společnost s. r. o. se sídlem v Chomutově. Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce září 2006.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost rozšiřuje vodovodní síť na Lounsku: Vodovod Domoušice, Filipov
Vytištěno: 20.07.2017 20:35, www.svs.cz