Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost ukončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bystřanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. k 31. srpnu 2005 ukončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bystřanech na Teplicku.

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žižkově ulici, konkrétně jde o vodovod v celkové délce 234 metrů a o 241 metrů kanalizace. Mimo to Obecní úřad provádí v místě rekonstrukci povrchu vozovky i chodníků.

Stavba byla zahájena v červenci 2004 a k 31. 8. 2005 byla dokončena. Zhotovitelem stavby v celkovém finančním objemu 7,4 milionů korun (bez DPH) je lounská firma Ekostavby s. r. o., která stavební práce zahájila loni v červenci. Použitý trubní materiál u vodovodu je polyethylenové potrubí vnitřní světlosti 80 mm, u kanalizace jde o kameninové trouby hrdlové vnitřního průměru 400 mm.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Jedním z hlavních cílů společnosti, které vedly k jejímu vzniku, je péče o vodohospodářský infrastrukturní majetek a jeho obnovu. V souladu s podnikatelským záměrem společnosti předpokládáme do budoucna zvyšování objemu investic věnovaných na rekonstrukce.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost ukončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bystřanech
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz