Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost vybaví další úpravny vody UV lampami


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) začíná realizovat další z plánovaných investičních akcí roku 2006, která představuje vybavení několika velkých úpraven vody UV lampami.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Pitná voda dodávaná obyvatelům napojeným na veřejný vodovod v regionu působnosti naší společnosti splňuje požadavky předepsané legislativou. Protože však mnohým vadí aroma chlóru, který se do vody přidává pro zajištění její bakteriální nezávadnosti, rozhodli jsme se po ověření nové technologie naší provozní společností pro postupné zavedení moderního způsobu desinfekce, a to pomocí UV lamp instalovaných na úpravnách vody.“

Ing. Josef Šverma, generální ředitel provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s., upřesňuje: „Instalovaná zařízení mají na kvalitu upravené vody výrazně pozitivní vliv. Z důvodu bezpečnosti dodávky pitné vody budou na úpravnách instalována vždy dvě zařízení pokrývající maximální průtok upravené vody tak, aby i v případě poruchy jednoho z nich byla stále zajištěna hygienická nezávadnost dodávané pitné vody. Během montážních prací nebude v žádném případě ohrožena dodávka pitné vody. Krátkodobé, maximálně několikahodinové odstavení konkrétních úpraven bude ve spolupráci s vodárenským dispečinkem pokryto akumulacemi úpravny a distribučními vodojemy na síti.“

Více o stavbě:

Na úpravnách vody Jirkov (Chomutovsko) a Souš (Jablonecko) byla v listopadu 2004 instalována zařízení pro desinfekci vody světlem v ultrafialové oblasti spektra. Tato zařízení produkují světelné paprsky, které jsou schopné deaktivovat buňky mikroorganismů, vyskytující se zejména v povrchových vodách. Z vyhodnocení zkoušek v říjnu 2005 vyplynulo, že instalace UV lamp výrazně zvyšuje hygienické zabezpečení pitné vody a umožňuje snížit dávky chlóru na minimální úroveň.

Dvě nové UV lampy budou instalovány na úpravnách vody Souš (zásobuje pitnou vodou Jablonecko a část Liberce) a Bedřichov (zásobuje Liberec). Průtok upravené vody pro UV lampu pro Bedřichov je 400 l/s, pro Souš 240 l/s. Stávající UV lampa z úpravny vody Souš bude přemístěna do úpravny vody Litvínov, protože výsledek zkoušek hovoří pro její přemístění na jinou kapacitu a typ zdroje surové vody pro úpravnu. Další dvě UV lampy budou dodány pro úpravny vody III. Mlýn (Chomutovsko) a Chřibská (Děčínsko). Průtok upravené vody pro UV lampu pro III. Mlýn je 150 l/s, pro Chřibskou 90 l/s.

Finanční objem dodávky UV lamp pro úpravny vody Souš a Bedřichov je 15,657 milionu korun (bez DPH). Práce budou zahájeny koncem srpna 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce listopadu 2006. Další dvě UV lampy pro úpravny vody III. Mlýn a Chřibská ve finančním objemu 10,632 milionů korun budou nainstalovány do konce října 2006. Dodavatelem zařízení je na základě výsledků výběrových řízení společnost INZET s. r. o. z Prahy, která zajišťuje instalaci zařízení na úpravnách vody a servis.

Uvedený moderní způsob desinfekce pitné vody se hojně používá ve vyspělých státech světa. V České republice je SVS v tomto oboru lídrem na trhu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem z uvedených dvou úpraven vod je velmi pravděpodobné, že trend bude i dále pokračovat a osazení moderním desinfekčním zařízením se postupně dočkají další úpravny v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti napájené surovou vodou z povrchových vodárenských nádrží.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost vybaví další úpravny vody UV lampami
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz