Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila další rekonstrukci kanalizace v Liberci – Horním Růžodole


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila v Liberci – Horním Růžodole další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která vyřeší havarijní stav kanalizace v prostoru Karolíny Světlé – 28. října a přilehlých ulic.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává:
„Zahájená rekonstrukce kanalizace v Liberci - Horním Růžodole v okolí Arény byla připravována v koordinaci s Magistrátem města Liberec. Ten po dokončení rekonstrukce kanalizace zajistí naplánovanou obnovu povrchů komunikací.“

Více o stavbě:

Investiční akce zahrnuje rekonstrukci kanalizačních stok z meziválečného období, která je ve špatném technickém stavu a dostavbu nového úseku kanalizace, ke kterému se připojí další obyvatelé. V současnosti je na kanalizaci napojeno cca 740 obyvatel, cílový stav je 880. Z důvodu stavu kanalizace nyní není možné povolovat rušení septiků u nemovitostí, které jsou přes septik napojeny do veřejné kanalizace, a to přesto, že je placeno stočné. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna betonových trub o průměru 300, 400 a 500 mm v celkové délce 1.820 metrů, včetně podchycení a rekonstrukce veřejné části domovních přípojek v celkové délce cca 500 metrů. V lokalitě je dosud přibližně 350 metrů ulic bez kanalizace, proto zde bude vybudována kanalizace s použitím trub o průměru 300 mm.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu 27,962 milionu korun (bez DPH). Byly zahájeny v minulém týdnu a jejich ukončení je naplánováno do konce září 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Syner spol. s r. o. Liberec.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila další rekonstrukci kanalizace v Liberci – Horním Růžodole
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz