Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila II. etapu rekonstrukce kanalizace Louny, Husova


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila v těchto dnech další ze svých plánovaných investičních akcí v Lounech, konkrétně II. etapu rekonstrukce kanalizace v Husově ulici.

Původní kanalizační stoka v Husově ulici, vybudovaná v roce 1930 z betonu vejčitého profilu 600/900 mm, byla ve špatném technickém stavu. Nutná celkové rekonstrukce v délce 555 metrů byla rozdělena do dvou etap. V první byl zrekonstruován úsek o délce 215 metrů mezi křižovatkou Husova x Českých Bratří po křižovatku Husova x Karlova. Nyní v druhé etapě dochází k rekonstrukci úseku o délce 340 metrů od křižovatky Husova x Karlova po křižovatku Husova x Jablonského.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Druhá, závěrečná etapa rekonstrukce kanalizace v Husově ulici přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 2300 obyvatel.“

Více o stavbě
:

Původní kanalizační stoka je uložena na rozhraní silnice a chodníku podél stromořadí v hloubce 2,24 – 3,9 metru. Při rekonstrukci bude použita bezvýkopová technologie. Stejnou technologií bude zrekonstruováno rovněž 26 kanalizačních přípojek v celkové délce 335 metrů. Jedná se o metodu, kdy je do dosavadní vyčištěné stoky vtažený textilní rukávec s polyetylenovým vnitřním povrchem. Po vtažení se rukávec nafoukne, přilepí se ke stěně dosavadní stoky a při teplotě 80˚C dojde k vytvrzení. Součástí stavby je i rekonstrukce šesti revizních šachet.

Stavební práce v celkovém objemu 7,030 milionu Kč (bez DPH) byly zahájeny v pondělí 19. června 2006 a jejich zakončení je naplánováno do 31. října 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení firma RABMER - sanace potrubí, s. r. o. ze Soběslavi.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila II. etapu rekonstrukce kanalizace Louny, Husova
Vytištěno: 26.07.2017 00:47, www.svs.cz