Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci vodovodu ve Mšeně nad Nisou


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila další ze svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v ulici Finské domky ve Mšeně nad Nisou, což je místní část Jablonce nad Nisou.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Obnova vodárenských systémů je jednou z našich priorit. Rekonstrukce vodovodu ve Mšeně nad Nisou přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 140 obyvatel v ulici Finské domky pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stavba byla zařazena do investičního plánu Severočeské vodárenské společnosti, protože stávající vodovod v této lokalitě z roku 1966 je z azbestocementu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Vzhledem ke stáří je potrubí značně inkrustováno a nevyhovuje stávajícím hygienickým normám. Poruchové jsou i vodovodní přípojky. Dojde k výměně za potrubí z polyetylénu (PE-HD) průměru 90 mm v délce 837 metrů. Z toho 709 metrů bude provedeno výkopovou technologií v ulici Finské domky. V prostoru Arbesovy ulice bude 129 metrů provedeno bezvýkopovou technologií, a to zatažením profilu z PE-HD o průměru 90 mm do stávajícího vyčištěného ocelového potrubí. Rovněž bude přepojeno 40 kusů domovních vodovodních přípojek a zrekonstruováno bude celkem jejich 430 metrů (z toho 82 metrů na veřejných prostranstvích).

Investiční akce je v celkovém finančním objemu téměř 3,2 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny začátkem tohoto týdne a podle plánu mají být ukončeny do 31. května 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost JOSTAV s. r. o. z Liberce.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2(tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod (všechny uváděné číselné údaje jsou k 28. 2. 2007).

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci vodovodu ve Mšeně nad Nisou
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz