Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu Třebívlice - Podsedice


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje na Litoměřicku další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která představuje rekonstrukci výtlačného vodovodního řadu v úseku Třebívlice -Podsedice.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Zahajovaná investiční akce přispěje k bezproblémovému zásobování obyvatel pitnou vodou. Ukazuje rovněž, že naše společnost věnuje vysokou pozornost obnově stávajícího vodohospodářského majetku, což je v souladu se schváleným Podnikatelským záměrem společnosti do roku 2010.“

Více o stavbě:

Investiční akce představuje rekonstrukci výtlačného řadu v úseku od čerpací stanice ve vodojemu Třebívlice k čerpací stanici Obřice v délce 3 780 metrů, z toho je 180 metrů potrubí o průměru 150 mm a 3 600 metrů o průměru 80 mm. Stávající ocelové potrubí bylo vybudováno již v 50. letech minulého století a je poruchové kvůli stáří, vlivem koroze a inkrustace. Na trase vodovodu jsou pitnou vodou zásobovány obce Dřemčice, Chrášťany, Podsedice a Pnětluky. Celkový počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu je 620.

Původní ocelové potrubí bude nahrazeno umělohmotným, z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD), a to o průměru 150 mm v počátečním 187 metrů dlouhém úseku, v dalším úseku délky 3 786 metrů o průměru 100 mm. Výtlačný řad bude uložen do stávající trasy, vedené po zemědělských pozemcích podél silnice I. třídy Lovosice – Libčeves. Na rekonstruovaný vodovodní řad se připojí stávající řady do Dřemčic, Chrášťan a Podsedic.

Finanční objem stavby je 13,986 milionu korun (bez DPH). Práce budou zahájeny 16. srpna 2006 a jejich zakončení je naplánováno do konce listopadu 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost PPV Stavby s. r. o. z Ústí nad Labem.


 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu Třebívlice - Podsedice
Vytištěno: 25.07.2017 18:47, www.svs.cz