Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu v Rynolticích


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci vodovodu Rynolticích
na Liberecku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Po rekonstrukci stoletého vodovodu bude přibližně 120 připojených obyvatel obce Rynoltice zásobováno kvalitní pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad Rynoltice – Nová Starost je z litiny. Do provozu byl uveden v roce 1906. Jeho stáří a použitý materiál jsou důvodem vysoké poruchovosti a opakovaných stížností na kvalitu dodávané pitné vody. V potrubí se totiž vylučuje železo, které způsobuje zakalení vody.
V délce 1455 metrů bude v původní trase použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD)
o průměru 90 mm. Současně bude přepojeno 25 stávajících vodovodních přípojek.

Investiční akce je v celkovém finančním objemu přes 3,3 miliony korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Ještědská stavební společnost s. r. o. z Liberce. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začínají v tomto týdnu
a mají být podle smlouvy ukončeny do konce září 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje rekonstrukci vodovodu v Rynolticích
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz