Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje výstavbu nové čistírny odpadních vod v Libědicích

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje další plánovanou investiční akci, konkrétně výstavbu nové čistírny odpadních vod v obci Libědice na Chomutovsku.

Jedná se o akci zařazenou do investičního plánu společnosti na rok 2005. V obci Libědice bude vybudována nová čistírna odpadních vod s kapacitou až 1.000 EO (ekvivalentních obyvatel).

Po jejím dokončení bude odstraněna stávající stará a nevyhovující čistírna, která navíc stojí na soukromém pozemku. Současně dojde k rozšíření délky kanalizačních sítí o cca 150 metrů.

Na novou čistírnu odpadních vod bude v první fázi napojeno 425 obyvatel, s výhledem až 850 obyvatel obce Libědice a sousedících Račetic. Důvodem investiční akce Severočeské vodárenské společnosti je plánovaná výstavba přibližně 35 nových rodinných domů v Libědicích a 70 domů v Račeticích a nutnost splnění požadavků nové legislativy.

V červnu 2005 byla po uzavření výběrového řízení a výběru vítězné nabídky podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, firmou Vodostav s. r. o. Teplice ve finančním objemu 10,925 milionu korun (bez DPH). Subdodavatelem technologie pro čistírnu odpadních vod bude společnost ENVI-PUR s. r. o. z Tábora. K zahájení stavebních prací dojde ještě v tomto měsíci.

Výstavba čistírny odpadních vod bude v Libědicích probíhat bez jakéhokoliv omezení čištění odpadních vod ve stávající čistírně. Termín uvedení nové čistírny do zkušebního provozu je březen 2006.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Jde o investiční akci, kterou naše společnost zajistí v obci velikostní kategorie do dvou tisíc obyvatel, kde již je kanalizace, že odpadní vody budou před vypuštěním přiměřeně vyčištěny – v souladu se Směrnicí Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod. Větší kapacita nové čistírny navíc umožní plánovaný rozvoj obou sousedících obcí.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje výstavbu nové čistírny odpadních vod v Libědicích
Vytištěno: 20.07.2017 20:43, www.svs.cz