Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje zkušební provoz čistírny odpadních vod Jiříkov


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (zkráceně SVS) ukončila v rámci svého programu P2-5 výstavbu nové čistírny odpadních vod a kanalizace v Jiříkově.

Jiříkov, téměř čtyřtisícové město ve Šluknovském výběžku, získalo díky zařazení stavby do programu Severočeské vodárenské společnosti „P2-5“ novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Jde o mechanicko-biologickou otevřenou čistírnu odpadních vod s pneumatickou aerací, s oddělenou aerobní dostabilizací kalu. Čistírna má kapacitu 2 tisíce EO (ekvivalentních obyvatel). Na novou ČOV se předpokládá napojení přibližně 1 800 obyvatel, výhledově až 2 000 obyvatel.

Délka kanalizace je 3 583 metrů. Jsou na ni použity trubky z kameniny a PVC. Nově bylo vybudováno také 20 přípojek pro 20 objektů a byly přepojeny čtyři stávající ČOV, vše v celkové délce cca 200 metrů.

Celkové náklady stavby představují 63,410 milionu korun (bez DPH). Investorem stavby je Město Jiříkov, které na realizaci stavby získalo od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 30,852 milionu korun a půjčku 10,284 milionu korun – tu však uhradí SVS, stejně jako zbývající podíl na realizaci stavby ve výši 22,274 milionu korun.

Zhotovitelem je firma Navatyp a. s., Praha, která stavbu realizovala v termínu 04/2004 – 06/2005. Mandatářem investora a současně projektantem stavby byla Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r. o., 100% dceřiná společnost SVS.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Integrovaný projekt P2-5 je významným nástrojem, jak může naše společnost svým akcionářům – městům a obcím velikostní kategorie 2-5 tisíc obyvatel - pomoci realizovat stavby pro odkanalizování a čištění odpadních vod. Na spolufinancování tohoto projektu jsme doposud vynaložili téměř 200 milionů korun.“

Více o programu "P2-5":
Integrovaný projekt SVS s pracovním označením „P2-5“, tj. „Projekt dostavby systému odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích velikosti 2 až 5 tisíc obyvatel“ využívá možností podpory Státního fondu životního prostředí ČR při účasti obcí – akcionářů společnosti – jako investorů. V rámci P2-5 se v regionu působnosti SVS realizovaly a dosud realizují další stavby: Libochovice - kanalizace a ČOV (ukončení stavby 2002); Úštěk - kanalizace a ČOV (ukonč. 2002); Košťany - kanalizace a kanalizační sběrač do ČOV (ukonč. 2003); Kamenický Šenov - kanalizace a kanalizační sběrač do ČOV (ukonč. 2003); Krásná Lípa - kanalizace a ČOV (ukonč. 2004); Český Dub - kanalizace a ČOV (ukonč. ČOV 08/2005, ukonč. kanalizace 11/2005); Mikulášovice – kanalizace a ČOV (ukonč. 2005); Cvikov - kanalizace a ČOV (předpoklad ukonč. ČOV 11/2005, kanalizace 04/2006). 

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje zkušební provoz čistírny odpadních vod Jiříkov
Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz