Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zahajuje zkušební provoz čistírny odpadních vod Mikulášovice

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost zahajuje zkušební provoz čistírny odpadních vod Mikulášovice

Mikulášovice, téměř třítisícové město ve Šluknovském výběžku, získalo díky zařazení stavby do programu Severočeské vodárenské společnosti „P2-5“ novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Jde o mechanicko-biologickou uzavřenou čistírnu odpadních vod s pneumatickou aerací, s oddělenou aerobní dostabilizací kalu. Čistírna má kapacitu 2 tisíce EO (ekvivalentních obyvatel). Předpokládá se, že na novou ČOV se napojí přibližně 1 200 obyvatel, výhledově až 2 000 obyvatel.

Co se týče stavby kanalizace, její celková délka je 7 149 metrů. Jsou na ni použity trubky z kameniny a PVC. Nově bylo vybudováno také 225 přípojek pro 281 připojených objektů v celkové délce cca 1 350 metrů.

Celkové náklady stavby představují 64,419 milionu korun (bez DPH). Investorem stavby je Město Mikulášovice, které na realizaci stavby získalo od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 31,792 milionu korun a půjčku 10,597 milionu korun – tu však uhradí SVS, stejně jako zbývající podíl na realizaci stavby ve výši 22,029 milionu korun.

Zhotovitelem je firma Stavby silnic a železnic a. s. Praha, Závod Ústí nad Labem, která stavbu realizovala v termínu 03/2004 – 09/2005. Mandatářem investora a současně projektantem stavby byla Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r. o., 100% dceřiná společnost SVS.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Na integrovaný projekt P2-5, v jehož rámci jsme spolufinancovali výstavbu kanalizace, kanalizačních sběračů nebo ČOV v celkem devíti lokalitách, naše společnost věnovala od roku 2000 téměř 200 milionů korun. Jeho specifikem je, že za podpory Státního fondu životního prostředí a SVS již investor stavby, tj. obec nebo město, nemusel na stavbu poskytnout další finanční prostředky.“

Více o programu "P2-5":
Integrovaný projekt s pracovním označením „P2-5“, tj. „Projekt dostavby systému odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích velikosti 2 až 5 tisíc obyvatel“ využívá možností podpory Státního fondu životního prostředí ČR při účasti obcí – akcionářů společnosti – jako investorů.
V rámci P2-5 se v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti realizovaly a dosud realizují další stavby: Libochovice - kanalizace a ČOV (ukončení stavby 2002); Úštěk - kanalizace a ČOV (ukonč. 2002); Košťany - kanalizace a kanalizační sběrač do ČOV (ukonč. 2003); Kamenický Šenov - kanalizace a kanalizační sběrač do ČOV (ukonč. 2003); Krásná Lípa - kanalizace a ČOV (ukonč. 2004); Český Dub - kanalizace a ČOV (ukonč. ČOV 08/2005, ukonč. kanalizace 11/2005); Mikulášovice – kanalizace a ČOV (ukonč. 2005); Cvikov - kanalizace a ČOV (předpoklad ukonč. ČOV 11/2005, kanalizace 04/2006).

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zahajuje zkušební provoz čistírny odpadních vod Mikulášovice
Vytištěno: 26.07.2017 00:50, www.svs.cz