Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost získala certifikáty podle ISO 9001 a 10006


Tisková zpráva, 13. 1. 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) obdržela certifikáty podle norem ISO 9001:2000 a 10006:2003 k managementu kvality a projektového řízení. V sídle společnosti v Teplicích je 12. ledna 2009 převzal předseda představenstva SVS Petr Skokan.

Při zkvalitnění vlastního systému řízení SVS bylo využíváno požadavků stanovených v mezinárodním standardu ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti. V souvislosti s realizací zejména velkých investičních projektů byly do systému řízení rovněž aplikovány požadavky normy ISO 10006:2003, která doporučuje nejlepší dostupnou praxi kvality v oblasti projektového řízení.Certifikační audit zaměřený na ověření shody dle norem zmíněných ISO 9001 a ISO 10006 proběhl v SVS ve dnech 10. až 12. listopadu 2008. Jeho výsledkem bylo doporučení k vydání certifikátů shody s uvedenými standardy.

Severočeská vodárenská společnost je v rámci České republiky vůbec první vlastnickou vodárenskou společností, která získala certifikát podle normy ISO 10006:2003 pro řízení jakosti projektů.

„Po patnácti letech od svého založení je SVS stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, zajišťující přiměřenou obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku při zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři a při zachování sociálně únosné ceny vody.Získání certifikátu dle norem ISO 9001 a 10006 k managementu kvality a projektového řízení je dovršením řady promyšlených organizačních změn, aplikace nových vnitřních předpisů i kontrolních mechanizmů, které byly ve společnosti zavedeny od roku 2004,“ doplňuje Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost získala certifikáty podle ISO 9001 a 10006
Vytištěno: 20.07.2017 20:41, www.svs.cz