Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruovala další úsek kanalizace v Ústí nad Labem


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. ukončila další svou plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Ústí nad Labem - Kekulově ulici.


Stavba v Ústí - Kekulově ulici představuje rekonstrukci, tj. výměnu 186 metrů kanalizační betonové stoky, která byla v havarijním stavu. Stavba v celkovém finančním objemu 3,9 milionů korun (bez DPH) byla zahájena začátkem listopadu 2005 a k jejímu předání došlo 19. prosince 2005.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Rekonstrukce stávajících kanalizačních systémů souvisí s požadavky nové legislativy na ochranu životního prostředí, konkrétně na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V souladu s podnikatelským záměrem společnosti předpokládáme do budoucna zvyšování objemu investic věnovaných na rekonstrukce.“

Více o stavbě:

Nově bylo použito kameninové potrubí, a to v délce 144 metrů o průměru 500 mm, v délce 42 metrů
o průměru 300 mm. Zároveň se rekonstruovaly revizní kanalizační šachty a byly provedeny propoje stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Zhotovitelem je firma Rekultivace, s. r. o. z Ústí nad Labem.
Trasa stoky podcházela velké množství stávajících i historických podzemních zařízení, zejména pro komplex firmy Spolchemie a. s. Původní trasa stoky byla při rekonstrukci napřímena. Práce byly prováděny při přečerpávání odpadních vod. V průběhu stavebních prací se podařilo zachovat příjezd kamiónů do firmy Spolchemie a. s. tak, že část stoky byla obetonována, aby vlivem dopravy nedošlo
k jejímu poškození.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruovala další úsek kanalizace v Ústí nad Labem
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz